પતવાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પતવાળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પતરાવળ; પત્રાવળ; પતરાળાંની હાર.

  • 2

    પતરાળું.