પથ્થરિયો કોલસો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પથ્થરિયો કોલસો

  • 1

    ખનિજ કોલસો.