ગુજરાતી

માં પથરાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પથરાળ1પથરાળું2

પથરાળ1

વિશેષણ

  • 1

    પથ્થરિયું; પથરાવાળું.

મૂળ

'પથ્થર' પરથી

ગુજરાતી

માં પથરાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પથરાળ1પથરાળું2

પથરાળું2

વિશેષણ

  • 1

    પથ્થરિયું; પથરાવાળું.

મૂળ

'પથ્થર' પરથી