પૃથ્વીનો છેડો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૃથ્વીનો છેડો આવવો

  • 1

    હદ થવી; ગજબ થવો.