પથારીએ લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પથારીએ લેવું

  • 1

    મરણપથારી પર સુવાડવું.