પેદા કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેદા કરવું

  • 1

    ઉત્પન્ન કરવું.

  • 2

    કમાવું; સંપાડવું.