પેપર કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેપર કાઢવું

  • 1

    પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરવું.