પબડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પબડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કમળનો છોડ.

  • 2

    કમળની તળાવડી.

  • 3

    કમળ કાકડી.