પ્યાલી અડાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્યાલી અડાવવી

  • 1

    દારૂ પીવો.