પ્રકાશમાં મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રકાશમાં મૂકવું

  • 1

    જાહેરમાં આણવું; જાણીતું કરવું.