પરચો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરચો આપવો

  • 1

    ચમત્કાર કરી પોતાનું બળ કેટલું છે તે બતાવવું.