પરચો બતાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરચો બતાવવો

  • 1

    ચમત્કાર કરી પોતાનું બળ કેટલું છે તે બતાવવું.