પ્રજાશાસનવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજાશાસનવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    લોકશાસન; 'ડેમોક્રસી'.

પ્રજાશાસનવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રજાશાસનવાદ

વિશેષણ

  • 1

    લોકશાહી સંબંધી.