પરૂણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરૂણી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્ત્રી મહેમાન.

પૂરણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂરણી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પૂરવું તે.

 • 2

  પૂરવાની વસ્તુ (ઈંટ, રોડાં વગેરે).

 • 3

  વધારાનું કથન; પૂર્તિ.

 • 4

  ઉશ્કેરણી.

પેરણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેરણી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પેરવું તે; વાવણી; વાવેતર.