પરણે તેનાં ગીત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરણે તેનાં ગીત

  • 1

    જેની ચડતી કલા હોય તેનાં વખાણ કરવાં તે.