પ્રતબંધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રતબંધી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રતવારી; જમીનમહેસૂલના હેતુ માટે ખેડાણ નીચેની જમીનનું વર્ગીકરણ.