પ્રત્યક્ષવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યક્ષવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    'પૉઝિટિવિસ્ટ'.