પ્રત્યયલુપ્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યયલુપ્તા

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જેમાં પ્રત્યયો લોપ પામ્યા છે એવી (ભાષા).