પ્રતિજ્ઞાપત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રતિજ્ઞાપત્ર

પુંલિંગ & પુંલિંગ

  • 1

    પ્રતિજ્ઞાનો લેખ.