પરતીત પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરતીત પડવી

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો પ્રતીત; વિશ્વાસ.