પ્રદોષ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રદોષ કરવો

  • 1

    પ્રદોષનું વ્રત કરવું; તેરશે એક વાર સાંજે જ જમવું.