પરદો પાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરદો પાળવો

  • 1

    ઓઝલનો રિવાજ પાળવો.