પ્રધાનવિવર્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રધાનવિવર્ત

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રધાન કે કારભારી બદલવો કે પલટવો તે.