ગુજરાતી

માં પ્રબલાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રબલા1પ્રબલા2

પ્રબલા1

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બળવાન હોય તેવી સ્ત્રી.

ગુજરાતી

માં પ્રબલાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રબલા1પ્રબલા2

પ્રબલા2

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    બળવાન કે શક્તિશાળી-સ્ત્રી.

મૂળ

सं.