ગુજરાતી

માં પરભાતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરભાતી1પ્રભાતી2

પરભાતી1

વિશેષણ

  • 1

    પ્રભાતનું; પ્રભાતમાં ગાવાનું.

ગુજરાતી

માં પરભાતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરભાતી1પ્રભાતી2

પ્રભાતી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સવારમાં ગાવાનું એક પ્રકારનું પદ.