પરમાટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરમાટી

સ્ત્રીલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો +માંસ.

મૂળ

પર+માટી