પ્રમાણબદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રમાણબદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    માપ, મેળ કે ધોરણ પ્રમાણેનું.