ગુજરાતી

માં પૂરવછાયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂરવછાયો1પૂર્વછાયો2

પૂરવછાયો1

પુંલિંગ

  • 1

    પહેલાની કડીની છાયા લઈ આગળ ચલાવેલી કવિતા.

મૂળ

પૂર્વ+છાયા

ગુજરાતી

માં પૂરવછાયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પૂરવછાયો1પૂર્વછાયો2

પૂર્વછાયો2

પુંલિંગ

  • 1

    કાવ્યને અંતે આવતું વલણ; ઊથલો.