ગુજરાતી

માં પરવાળીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરવાળી1પ્રવાળી2પ્રવાળી3

પરવાળી1

વિશેષણ

 • 1

  પરવાળાનું કે તેના જેવું.

ગુજરાતી

માં પરવાળીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરવાળી1પ્રવાળી2પ્રવાળી3

પ્રવાળી2

વિશેષણ

 • 1

  પ્રવાલી; પ્રવાલનું કે તેના જેવું.

 • 2

  ગુલાબી રંગનું.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પરવાળાંની ડાંખળી.

ગુજરાતી

માં પરવાળીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરવાળી1પ્રવાળી2પ્રવાળી3

પ્રવાળી3

વિશેષણ

 • 1

  પ્રવાલનું કે તેના જેવું.

 • 2

  ગુલાબી રંગનું.