પ્રશ્નપાત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રશ્નપાત્ર

વિશેષણ

  • 1

    જેને વિષે પ્રશ્ન કે શંકા સંભવે એવું.

  • 2

    પ્રશ્ન ઊઠે એવું.