પુરુષમાં ન રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરુષમાં ન રહેવું

  • 1

    નામર્દ થઈ જવું.