ગુજરાતી

માં પરસંગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરસંગ1પ્રસંગ2

પરસંગ1

પુંલિંગ

 • 1

  ખાટલો.

 • 2

  દોરીને ત્રણસેરી કરવી તે.

 • 3

  પદ્યમાં વપરાતો પ્રસંગ.

ગુજરાતી

માં પરસંગની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરસંગ1પ્રસંગ2

પ્રસંગ2

પુંલિંગ

 • 1

  અવસર; તક; લાગ.

 • 2

  સહવાસ; સંગ.

 • 3

  પ્રકરણ; વિષય.

 • 4

  બનાવ; ઘટના.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ત્રણ માઇલ.