પ્રસ્તાવ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસ્તાવ આવવો

  • 1

    દરખાસ્ત રજૂ થવી.