પ્રસ્તાવ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસ્તાવ મૂકવો

  • 1

    દરખાસ્ત આણવી-દાખલ કરવી.