પ્રસૂતિ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસૂતિ આવવી

  • 1

    સુવાવડ આવવી.