પરસ્પરવિરોધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરસ્પરવિરોધી

વિશેષણ

  • 1

    પરસ્પર વિરોધવાળું.