પ્રાગડના દોરા ફૂટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાગડના દોરા ફૂટવા

  • 1

    સવારનાં કિરણ દેખાવાં; પોહ ફાટવો.