ગુજરાતી

માં પરાજની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરાજ1પરાજું2પ્રાજું3પ્રાજે4

પરાજ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઊભા કાનાની મોટી થાળી.

ગુજરાતી

માં પરાજની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરાજ1પરાજું2પ્રાજું3પ્રાજે4

પરાજું2

નપુંસક લિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી વીરા વીઘાં.

ગુજરાતી

માં પરાજની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરાજ1પરાજું2પ્રાજું3પ્રાજે4

પ્રાજું3

વિશેષણ

 • 1

  +મોટું.

 • 2

  ઊંચું.

મૂળ

सं. प्राज्य

ગુજરાતી

માં પરાજની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરાજ1પરાજું2પ્રાજું3પ્રાજે4

પ્રાજે4

પુંલિંગ

 • 1

  +પરાજય.