પ્રાણીવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાણીવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'ઝૂલૉજી'.