પ્રાદિસમાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાદિસમાસ

પુંલિંગ

  • 1

    તત્પુરુષ સમાસનો એક પ્રકાર. ઉદા૰ અતીન્દ્રિય.