પ્રાપ્તકાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાપ્તકાલ

વિશેષણ

  • 1

    જેનો યોગ્ય સમય પ્રાપ્ત થયો છે તેવું.