પ્રાયશ્ચિત કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાયશ્ચિત કરવું

  • 1

    પાપ નિવારણ માટે તપ કે વિધિ કરવાં.