પ્રાયશ્ચિત લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાયશ્ચિત લાગવું

  • 1

    પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે તેવું થવું.