પરાવર્તક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરાવર્તક

વિશેષણ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    પરાવર્તન કરે એવું; 'રિફ્લેક્ટર'.