પુરાવો ઊભો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરાવો ઊભો કરવો

  • 1

    પુરાવો ન હોય તે ઉપજાવી કાઢવો.