પ્રા ગાડ વાસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રા ગાડ વાસવી

  • 1

    સવાર થવી.