પરિચયપદ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરિચયપદ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (સીધા પરિચયથી ભાષાજ્ઞાન આપવાની) એક શિક્ષણપદ્ધતિ; 'ડિરેક્ટ મૅથડ'.