પરીક્ષામાં ઊડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરીક્ષામાં ઊડી જવું

  • 1

    નાપાસ થવું.