ગુજરાતી

માં પ્રીત્યર્થની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રીત્યર્થ1પ્રીત્યર્થે2

પ્રીત્યર્થ1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  -ની પ્રીતિને ખાતર.

 • 2

  -ને વાસ્તે.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં પ્રીત્યર્થની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પ્રીત્યર્થ1પ્રીત્યર્થે2

પ્રીત્યર્થે2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  -ની પ્રીતિને ખાતર.

 • 2

  -ને વાસ્તે.

મૂળ

सं.