પેરોલ પર છૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેરોલ પર છૂટવું

  • 1

    નાસી નહિ જવાની કે જે શરત કરે તે પાળવાની શરતે કેદીએ છૂટવું તે.